کمترین: 
756000
بیشترین: 
760000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
760000
زمان: 
11/18 13:48
قیمت نیم سکه امروز 18 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 760000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:24","price":757000},{"date":"1396/11/18 00:36","price":756000},{"date":"1396/11/18 11:00","price":757000},{"date":"1396/11/18 13:48","price":760000}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399