کمترین: 
1484000
بیشترین: 
1490000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1489000
زمان: 
11/18 15:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 18 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 1489000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:24","price":1484000},{"date":"1396/11/18 00:36","price":1485000},{"date":"1396/11/18 13:12","price":1490000},{"date":"1396/11/18 13:48","price":1488000},{"date":"1396/11/18 15:12","price":1489000}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399