کمترین: 
2840
بیشترین: 
2855
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2855
زمان: 
11/18 00:30
قیمت منات آذربایجان امروز 18 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 18 بهمن 1396 , 2855 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":2840},{"date":"1396/11/18 00:30","price":2855}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399