کمترین: 
90
بیشترین: 
92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
92
زمان: 
11/18 12:50
قیمت روبل روسیه امروز 18 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":92},{"date":"1396/11/18 00:30","price":90},{"date":"1396/11/18 12:50","price":92}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399