کمترین: 
1322
بیشترین: 
1348
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1348
زمان: 
11/18 13:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 18 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 1348 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":1322},{"date":"1396/11/18 00:30","price":1328},{"date":"1396/11/18 10:40","price":1338},{"date":"1396/11/18 12:00","price":1342},{"date":"1396/11/18 13:10","price":1348}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398