کمترین: 
3700
بیشترین: 
3960
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3700
زمان: 
11/18 12:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 18 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 18 بهمن 1396 , 3700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":3720},{"date":"1396/11/18 00:30","price":3700},{"date":"1396/11/18 12:20","price":3960},{"date":"1396/11/18 12:30","price":3700}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399