کمترین: 
604
بیشترین: 
610
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
604
زمان: 
11/18 10:40
قیمت کرون نروژ امروز 18 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 604 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":610},{"date":"1396/11/18 00:30","price":609},{"date":"1396/11/18 10:40","price":604}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399