کمترین: 
782
بیشترین: 
793
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
784
زمان: 
11/18 13:40
قیمت کرون دانمارک امروز 18 بهمن 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 784 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":793},{"date":"1396/11/18 00:30","price":782},{"date":"1396/11/18 11:30","price":783},{"date":"1396/11/18 13:40","price":784}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399