کمترین: 
12325
بیشترین: 
12450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12350
زمان: 
11/18 10:10
قیمت دینار بحرین امروز 18 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 18 بهمن 1396 , 12350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":12450},{"date":"1396/11/18 00:30","price":12325},{"date":"1396/11/18 10:10","price":12350}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398