کمترین: 
1245
بیشترین: 
1250
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1245
زمان: 
11/18 00:30
قیمت ریال قطر امروز 18 بهمن 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 18 بهمن 1396 , 1245 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":1250},{"date":"1396/11/18 00:30","price":1245}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399