کمترین: 
1253
بیشترین: 
1260
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1260
زمان: 
11/18 00:30
قیمت ریال عربستان امروز 18 بهمن 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 18 بهمن 1396 , 1260 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":1253},{"date":"1396/11/18 00:30","price":1260}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399