کمترین: 
15300
بیشترین: 
15600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15350
زمان: 
11/18 10:40
قیمت دینار کویت امروز 18 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 15350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":15600},{"date":"1396/11/18 00:30","price":15300},{"date":"1396/11/18 10:40","price":15350}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399