کمترین: 
585
بیشترین: 
605
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
600
زمان: 
11/18 13:40
قیمت کرون سوئد امروز 18 بهمن 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 بهمن 1396 , 600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":605},{"date":"1396/11/18 00:30","price":585},{"date":"1396/11/18 10:10","price":590},{"date":"1396/11/18 10:30","price":598},{"date":"1396/11/18 10:40","price":590},{"date":"1396/11/18 13:40","price":600}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399