کمترین: 
65
بیشترین: 
68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68
زمان: 
11/18 00:30
قیمت افغانی امروز 18 بهمن 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":65},{"date":"1396/11/18 00:30","price":68}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399