کمترین: 
5050
بیشترین: 
5180
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5050
زمان: 
11/18 12:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 18 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 5050 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":5180},{"date":"1396/11/18 00:30","price":5170},{"date":"1396/11/18 10:40","price":5150},{"date":"1396/11/18 12:10","price":5050}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399