کمترین: 
3580
بیشترین: 
3620
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3580
زمان: 
11/18 00:30
قیمت دلار نیوزیلند امروز 18 بهمن 1396
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 18 بهمن 1396 , 3580 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":3620},{"date":"1396/11/18 00:30","price":3580}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399