کمترین: 
775
بیشترین: 
787
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
787
زمان: 
11/18 14:30
قیمت یوان چین امروز 18 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 18 بهمن 1396 , 787 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":775},{"date":"1396/11/18 00:30","price":783},{"date":"1396/11/18 13:20","price":785},{"date":"1396/11/18 14:30","price":787}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399