کمترین: 
3952.2
بیشترین: 
3971.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3952.2
زمان: 
11/18 11:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 18 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 3952.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":3971.1},{"date":"1396/11/18 00:40","price":3964.5},{"date":"1396/11/18 11:20","price":3952.2}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399