کمترین: 
1311
بیشترین: 
1357
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1357
زمان: 
11/18 14:30
قیمت لیر ترکیه امروز 18 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 1357 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":1311},{"date":"1396/11/18 00:30","price":1317},{"date":"1396/11/18 10:40","price":1319},{"date":"1396/11/18 11:20","price":1322},{"date":"1396/11/18 12:10","price":1324},{"date":"1396/11/18 12:20","price":1334},{"date":"1396/11/18 12:50","price":1336},{"date":"1396/11/18 13:20","price":1344},{"date":"1396/11/18 14:10","price":1351},{"date":"1396/11/18 14:30","price":1357}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399