کمترین: 
1325
بیشترین: 
1336
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1335
زمان: 
11/18 13:10
قیمت درهم امارات امروز 18 بهمن 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 1335 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":1327},{"date":"1396/11/18 00:30","price":1325},{"date":"1396/11/18 10:20","price":1327},{"date":"1396/11/18 10:40","price":1332},{"date":"1396/11/18 11:20","price":1334},{"date":"1396/11/18 12:10","price":1335},{"date":"1396/11/18 12:40","price":1336},{"date":"1396/11/18 13:10","price":1335}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399