کمترین: 
2943.1
بیشترین: 
2976.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2953.7
زمان: 
11/18 11:20
قیمت دلار کانادا امروز 18 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 18 بهمن 1396 , 2953.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":2976.3},{"date":"1396/11/18 00:40","price":2943.1},{"date":"1396/11/18 11:20","price":2953.7}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399