کمترین: 
6767
بیشترین: 
6837
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6837
زمان: 
11/18 16:20
قیمت پوند امروز 18 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 18 بهمن 1396 , 6837 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":6802},{"date":"1396/11/18 00:30","price":6767},{"date":"1396/11/18 11:10","price":6787},{"date":"1396/11/18 11:20","price":6790},{"date":"1396/11/18 12:10","price":6800},{"date":"1396/11/18 12:20","price":6807},{"date":"1396/11/18 12:50","price":6823},{"date":"1396/11/18 13:40","price":6830},{"date":"1396/11/18 16:20","price":6837}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399