کمترین: 
3360.5
بیشترین: 
3404.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3381.1
زمان: 
11/18 11:20
قیمت ین ژاپن امروز 18 بهمن 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 18 بهمن 1396 , 3381.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":3360.5},{"date":"1396/11/18 00:40","price":3404.6},{"date":"1396/11/18 11:20","price":3381.1}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399