کمترین: 
586.5
بیشترین: 
590.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
590.7
زمان: 
11/18 11:20
قیمت یوان چین امروز 18 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 18 بهمن 1396 , 590.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":586.5},{"date":"1396/11/18 00:40","price":587.2},{"date":"1396/11/18 11:20","price":590.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399