کمترین: 
975.1
بیشترین: 
981
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
981
زمان: 
11/18 11:20
قیمت لیر ترکیه امروز 18 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 981 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":979.1},{"date":"1396/11/18 00:40","price":975.1},{"date":"1396/11/18 11:20","price":981}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399