کمترین: 
1006.1
بیشترین: 
1006.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1006.3
زمان: 
11/18 11:20
قیمت درهم امارات امروز 18 بهمن 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 1006.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":1006.1},{"date":"1396/11/18 00:40","price":1006.2},{"date":"1396/11/18 11:20","price":1006.3}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399