کمترین: 
3694.8
بیشترین: 
3695.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3695.5
زمان: 
11/18 11:20
قیمت دلار امروز 18 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 18 بهمن 1396 , 3695.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":3694.8},{"date":"1396/11/18 00:40","price":3695.2},{"date":"1396/11/18 11:20","price":3695.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399