کمترین: 
0.05
بیشترین: 
646729
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1315.20
زمان: 
11/18 23:55
قیمت اونس طلا امروز 18 بهمن 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 18 بهمن 1396 , 1315.20 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399