کمترین: 
65.7
بیشترین: 
65.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.7
زمان: 
11/17 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 17 بهمن 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 65.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 16:32","price":65.7}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399