کمترین: 
756000
بیشترین: 
756000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
756000
زمان: 
11/17 15:42
قیمت نیم سکه امروز 17 بهمن 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 756000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 15:42","price":756000}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399