کمترین: 
2855
بیشترین: 
2865
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2855
زمان: 
11/17 15:10
قیمت منات آذربایجان امروز 17 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 17 بهمن 1396 , 2855 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 13:20","price":2865},{"date":"1396/11/17 15:10","price":2855}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399