کمترین: 
1260
بیشترین: 
1260
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1260
زمان: 
11/17 13:20
قیمت ریال عربستان امروز 17 بهمن 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 17 بهمن 1396 , 1260 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 13:20","price":1260}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399