کمترین: 
1485500
بیشترین: 
1486000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1486000
زمان: 
11/17 12:42
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 17 بهمن 1396
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 17 بهمن 1396 , 1486000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 12:24","price":1485500},{"date":"1396/11/17 12:42","price":1486000}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399