کمترین: 
3700
بیشترین: 
3700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3700
زمان: 
11/17 12:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 17 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 17 بهمن 1396 , 3700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 12:10","price":3700}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399