کمترین: 
68
بیشترین: 
68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68
زمان: 
11/17 12:10
قیمت افغانی امروز 17 بهمن 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 12:10","price":68}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399