کمترین: 
5000
بیشترین: 
5170
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5170
زمان: 
11/17 12:50
قیمت فرانک سوئیس امروز 17 بهمن 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 5170 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 12:10","price":5000},{"date":"1396/11/17 12:50","price":5170}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399