کمترین: 
3580
بیشترین: 
3580
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3580
زمان: 
11/17 12:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 17 بهمن 1396
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 17 بهمن 1396 , 3580 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 12:10","price":3580}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399