کمترین: 
609
بیشترین: 
609
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
609
زمان: 
11/17 11:40
قیمت کرون نروژ امروز 17 بهمن 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 609 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 11:40","price":609}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399