کمترین: 
1312
بیشترین: 
1328
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1328
زمان: 
11/17 14:10
قیمت رینگیت مالزی امروز 17 بهمن 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 1328 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 11:00","price":1315},{"date":"1396/11/17 12:30","price":1312},{"date":"1396/11/17 12:40","price":1315},{"date":"1396/11/17 13:20","price":1325},{"date":"1396/11/17 14:10","price":1328}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399