کمترین: 
12325
بیشترین: 
12325
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12325
زمان: 
11/17 11:00
قیمت دینار بحرین امروز 17 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 17 بهمن 1396 , 12325 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 11:00","price":12325}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399