کمترین: 
15300
بیشترین: 
15300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15300
زمان: 
11/17 11:00
قیمت دینار کویت امروز 17 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 15300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 11:00","price":15300}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399