کمترین: 
4005
بیشترین: 
4030
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4030
زمان: 
11/17 13:30
قیمت دلار کانادا امروز 17 بهمن 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 17 بهمن 1396 , 4030 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 11:00","price":4023},{"date":"1396/11/17 11:40","price":4015},{"date":"1396/11/17 12:10","price":4005},{"date":"1396/11/17 13:30","price":4030}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399