کمترین: 
773
بیشترین: 
785
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
783
زمان: 
11/17 14:20
قیمت یوان چین امروز 17 بهمن 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 17 بهمن 1396 , 783 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 11:00","price":773},{"date":"1396/11/17 12:50","price":778},{"date":"1396/11/17 13:20","price":785},{"date":"1396/11/17 14:20","price":783}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399