کمترین: 
1299
بیشترین: 
1317
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1317
زمان: 
11/17 14:40
قیمت لیر ترکیه امروز 17 بهمن 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 1317 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 11:00","price":1302},{"date":"1396/11/17 11:40","price":1299},{"date":"1396/11/17 12:10","price":1302},{"date":"1396/11/17 12:50","price":1306},{"date":"1396/11/17 13:30","price":1311},{"date":"1396/11/17 14:10","price":1316},{"date":"1396/11/17 14:40","price":1317}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399