کمترین: 
97927.4
بیشترین: 
98092.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
97927.5
زمان: 
11/17 13:10
قیمت شاخص بورس امروز 17 بهمن 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 97927.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 10:00","price":98092.5},{"date":"1396/11/17 13:00","price":97927.4},{"date":"1396/11/17 13:10","price":97927.5}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399