کمترین: 
2185.5
بیشترین: 
2185.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2185.5
زمان: 
11/17 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 17 بهمن 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 17 بهمن 1396 , 2185.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 09:10","price":2185.5}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399