کمترین: 
64.3
بیشترین: 
64.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.3
زمان: 
11/17 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 17 بهمن 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 64.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 09:10","price":64.3}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399