کمترین: 
472.6
بیشترین: 
472.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
472.6
زمان: 
11/17 09:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 17 بهمن 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 472.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 09:10","price":472.6}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399