کمترین: 
2792.5
بیشترین: 
2792.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2792.5
زمان: 
11/17 09:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 17 بهمن 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 17 بهمن 1396 , 2792.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 09:10","price":2792.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399