کمترین: 
3340.6
بیشترین: 
3340.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3340.6
زمان: 
11/17 09:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 17 بهمن 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 17 بهمن 1396 , 3340.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 09:10","price":3340.6}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399